РЪКОВОДСТВО

Изпълнителен директор на Нектон 2 ООД

инж. Пенко Стефанов Стоянов
Роден на 27 март 1959 година в град София.
Завършва специалност „Корабоводене” във ВВМУ, програмист ЕИМ и водолаз, 17 години ръководител на фирма "Нектон".
Завършил е Генерал – щабна академия в Санкт – Петербург 1989-1991 (пълен академичен курс, завършен със златен медал).
Член на Българска Строителна Камара и AFCEA – ARMED FORCES COMMUNICATIONNS & ELECTRONICS  - международна професионална асоциация в областта на електрониката, комуникациите, разузнаването и информационните системи.
От 1992 г до този момент е Мениджър на строителни организации, които са изградили редица инфра и суперструктури на територията на Варненска област.

 


Финансов директор на Нектон 2 ООД

Албена Богомилова Стоянова
 
Родена на 24 април 1959 г. в гр. Варна.
Завършва МГ „Петър Берон” и Икономическият университет в гр. Варна.
Работила е 10 г. като преподавател в ИУ гр. Варна. От двадесет години е главен счетоводител и по-късно финансов директор на фирма „Нектон”.


 


Производствен директор на Нектон 2 ООД

инж. Ангел Димитров Димитров
 
Роден на 09 октомври 1959 г.
Завършва Строителен техникум „Кольо Фичето”, гр. Бургас през 1978., а през 1983 год.- ВНВСУ (в момента ВСУ „Любен Каравелов”, гр. София) със специалност „Строителен инженер по конструкции на промишлени, обществени и жилищни сгради”.
В строителния бранш работи от 30 години. В Нектон 2 ООД е от 1998 г.
От 1998 г. до 2007 г. е Главен инженер, а от 2007 г. – Производствен директор на "Нектон".