За нас

Фирма "Нектон" e oснована през 1991г. от екип специалисти, натрупали опит в изграждането на ключови за град Варна инфра и суперструктури като: Девненски промишлен комплекс, Фериботната връзка Варна - Иличовск, Пристанище Варна - Запад, Пристанище Леспорт и др. Към момента фирмата е една от водещите строителни организации във Варна, вписана в Централния професионален регистър на строителя с Удостоверение за строежи от Първа група - от Втора до Пета категория, Втора група от Трета и Четвърта категория, Трета група  - от Втора до Пета категория и Четвърта група от Втора до Пета категория. Разполага със собствена офис и търговска сграда, няколко складови бази,строителна механизация и авто парк.

Фирмата има въведена Интегрираната система за управление, съгласно изискванията на: БДС EN ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018.

Политиката на фирмата е ориентирана към удовлетворяване на изискванията и очакванията на клиентите, чрез компетентно и качествено изпълнение на поетите ангажименти от страна на всички отговорни служители.