Търсим да назначим работници на следните позиции:...
На 21.04.2017г. приключи изпълнението на поръчка за...

Фирма "Нектон" e oснована през 1991г. от екип специалисти, натрупали опит в изграждането на ключови за град Варна инфра и суперструктури като: Девненски промишлен комплекс, Фериботната връзка Варна - Иличовск, Пристанище Варна - Запад, Пристанище Леспорт и др.
Към момента фирмата е една от водещите строителни организации във Варна, вписана в Централния професионален регистър на строителя с Удостоверение за строежи от Първа група - от Първа до Пета категория, Трета група - от Първа до Tрета категория и Четвърта група от Първа до Трета категория. Фирмата разполага с няколко складови бази, строителна механизация и авто парк.Административно – производствената и търговска
база се намира в гр. Варна.