СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА Търсим да назначим...
ОБЕКТ: „ЗАВОД ЗА ПОЛИПРОПИЛЕНОВО ФОЛИО" -...
Актуално > РЕМОНТ НА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА, ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА-ИЗТОК
РЕМОНТ НА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА, ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА-ИЗТОК
Възложител на проекта е Пристанище Варна ЕАД, а изпълнител е Консорциум „Пристанище 2014“ ДЗЗД с партньори „Нектон 2“ ООД и „Хидрострой“ АД.
Фирма „Нектон 2“ ООД, в качеството си на водещ съдружник беше и основен изпълнител на обекта. Всички предвидени в проекта дейности по изпълнението на ремонта бяха приключени в срок и приети в края на 2016г.
Ремонтните дейности включваха ремонт на покрива, ремонт на фасадите, подмяна на старите дограми с нова ПВЦ дограма и подмяна на климатичните системи в административната сграда на Пристанище Варна-Изток.