ХИДРОТЕХНИЧЕСКО СТРОИТЕЛСТВО

Галерия

Фирма НЕКТОН се е специализирала в изграждането на хидротехнически съоръжения:
 
1. Ремонт на сухия док на КРЗ Одесос.
2. Ремонт на водовземни съоръжения ТЕЦ Варна. Демонтаж и монтаж на входните конструкции.
3. Ремонт на кейова стена на КРЗ Одесос.
4. Ремонт на кейова стена и монтаж на нови отбивни съоръжения .
5. Проектиране и направа на подземна шлиц стена между студен канал и администрация.
6. Ремонт на хидротехническите тунели за топла вода и направа на нова ревизионна шахта за същите при столовата на ТЕЦ Варна.
7.Реконструкция на наклонен стапел и  Спусково устройство във Варненска Корабостроителница.
8. Преграден савак на топлия канал на ТЕЦ Варна.
9. Направа на мостово съоражение тип водосток с. Лопушна общ. Дългопол
10. Изграждане на 2 броя разделителни устройства (саваци) на кана за студена вода;